Restaureringsseminar 2009

|||||

Partner i Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S siden 1997
Arbejdsadresse i København
Ansvarlig partner
- design og arkitektur
- Akkvisition og projektudvikling
- Miljø og CSR

Lone Wiggers har deltaget i en lang række projekter med en bredde, der spænder fra boligbyggerier, erhvervsbyggeri, skoler, ældreinstitutioner, sygehuse, museer, planlægning og design. Projekterne er udført som skitserende, projekterende og designansvarlig partner, og omfatter ny- og ombygninger samt renoveringer.

Af udvalgsposter kan nævnes formand for arkitekturudvalget af Kulturministeriets kulturkanon, medlemskab 2004-2012 af Det særlige Bygningssyn (udpeget af Akademiraadet), formand for arkitekturudvalget i Statens Kunstfond 1999-2001, medlem af Unesco/Nationalkommissionen (Undervisningsministeriet), energipolitisk udvalg (Dansk Ark) samt fremtidens byggeforskning (Erhvervs- og Økonomiministeriet). Endvidere er Lone Wiggers medlem af bestyrelsen samt i Bæredygtigheds-udvalget i Danske Ark.

 

Hanne Foged Gjelstrup
26.01.2009